Vragend werken met cliënten

Doelgroep: hulpverleners, therapeuten, zorgsector

In dit programma reflecteren we aan de hand van oefeningen en ervaringen over belangrijke vragen in het werken met cliënten :

 • Wanneer heeft iemand een probleem?
 • Wanneer is iemand 'geholpen'?
 • Hoe bereik ik snel de 'kern'-vraag van mijn cliënt?
 • Hoe breng ik een cliënt tot (zelf)reflectie?
 • Hoe help ik een cliënt om te gaan met morele keuzes?
 • Hoe ontwikkel ik praktische wijsheid in het omgaan met mijn cliënten?
 • Waarom doe ik wat ik doe?

 

aristoteles

In dit proces trachten we het verschil te onderzoeken tussen een wijsgerige benadering en een psychologische benadering van een 'probleem'. We oefenen vaardigheden en attitudes die ons in staat stellen vanuit onze eigen specifieke begeleidingsstijl op een meer socratische, vragende manier om te gaan met (de problemen van) cliënten. De klemtoon ligt hierbij op hoe je deze stijl kan implementeren in het dagelijks werk.

De belangrijkste invalshoeken voor dit programma zijn : de eigen ervaring, de discourstheorie, de systeempsychologie, het zelfsturend leidinggeven, de socratische methode, de Aristotelische ethiek.

Praktisch:

Dit programma kan worden afgestemd op de wensen van je organisatie. Elk jaar organiseert de Interactie Academie dit programma in open aanbod.

Reacties cursisten:

Enkele reacties van cursisten “vragend werken met cliënten” (4-daagse training voor hulpverleners):

 • “Ik heb geleerd om het nog meer aan de cliënt over te laten” (Petra)
 • “De druk op eigen prestatie valt weg ten voordele van meer zelfzekerheid in het omgaan met mijn cliënten” (Lieselot)
 • “Ik heb veel gehad aan het uitwerken van de concrete casussen” (Mattanja)
 • “De combinatie ervaringsgericht en filosofisch werken (doen en denken) is intrigerend” (Bart)
 • “Dit is een heel andere manier om naar mijn werk te kijken” (Sabrina)

vragen stellen