Training integriteit. Morele oordeelsvorming op het werk

integriteit

Doelgroep: overheidsinstellingen en bedrijven die gestalte willen geven aan een integriteitsbeleid

  • Als manager van een bedrijf ben je omwille van economische factoren gedwongen om enkele trouwe werknemers te ontslaan. Hoe ga je daar mee om?
  • Je ziet dat een collega van jou systematisch meer vakantie neemt dan hij gerechtigd is.
    Spreek je hem hierover aan?
  • Een klant biedt je een snoepreisje aan met de bedoeling met hem in zee te gaan.
    Ga je hier op in?

Ons dagelijks werk en leven vandaag staat bol van de beslissingen die je zelf moet nemen en waarover je je tegenover jezelf en/of tegenover anderen in je omgeving moet verantwoorden.

Moreel verantwoord leven vandaag vereist onder andere zelfvertrouwen, vertrouwen in je eigen redelijkheid en die van anderen en een grote gevoeligheid voor de complexiteit van alledaagse situaties.

Moreel competente medewerkers zijn mensen die hun taak in de organisatie beter uitvoeren doordat ze in staat zijn waar gepast en waar nodig hun bevindingen uit te spreken, mekaar hierover aan te spreken, beslissingen te bespreken en keuzes af te spreken. 

In deze inleidende cursus ontdek je wat 'morele competentie' in de praktijk kan betekenen. We focussen ons op de bekwaamheid samen met anderen overleg te voeren over integriteit en integriteitsvraagstukken. Centraal hierbij staat het gesprek over de vraag : “Doe ik mijn werk goed?”

Naast de training morele oordeelsvorming geven we ook advies over de opzet, de strategie en de implementatie van een integriteitsbeleid.

Voor een visietekst over integriteit in de organisatie, klik hier.

Praktisch

Deze training loopt vaak in samenwerking met partners als Profondo, Boltentraining en de Universiteit Nyenrode.

Een traject varieert van enkele dagdelen tot meerdere dagen voor grote organisaties.