Missie, visie en doelstellingen onderzoeken en formuleren

visie missie

Doelgroep: organisaties die met beleidsplanning bezig zijn en/of een onderdeel hiervan grondig willen aanpakken.

  • Je organisatie of afdeling ondergaat een fusieproces en je wil de eigenheid of de doelstellingen van de betrokkenen helder krijgen.
  • Je hebt behoefte aan herbronning of bezinning over waar het in je organisatie allemaal om begonnen is.
  • Je wil met je collega's of medewerkers systematisch reflecteren over de missie en de doelstellingen waarmee je werkt.
  • Je wil als leidinggevende de verschillende visies van de medewerkers over wat belangrijk is in hun werk meer op elkaar afstemmen.

In deze training onderzoeken we systematisch de bevindingen van de deelnemers over de essentie van hun werk. Via enkele oefeningen en een constructieve dialoog komen we tot een (her)formulering van

  • de visie van de organisatie op de mens, de samenwerking met anderen, de maatschappij en de plaats van de organisatie daarin
  • de missie als 'identiteitskaart' van de organisatie
  • de strategische doelen, te halen binnen een ruime tijdsspanne
  • de operationele of tactische doelstellingen te halen binnen een kortere termijn
We ontwikkelen ook 'instrumenten' om de resultaten te 'meten' en stellen desgewenst een tijdspad op. Het precieze programma wordt overlegd met de opdrachtgever en aangepast aan de behoeften van de organisatie.

Praktisch :

Afhankelijk van de doelstellingen van het traject wordt een opzet gemaakt en een tijdspad bepaald.