Dialoog en besluit

Doelgroep: leidinggevenden die een besluitvormingsproces begeleiden

dialoog besluit

Hoe ga je in een overleg respectvol en resultaatsgericht om met de verschillende opvattingen van de medewerkers? Hoe kan je tegelijk op een 'democratische' manier beslissingen nemen en toch efficiënt blijven?

In deze training oefenen we varianten van dialoog. We focussen op vaardigheden als gericht luisteren, samenvatten en parafraseren, het oordeel opschorten, zich verplaatsen in de situatie van de ander, vraaggericht denken, geduld betrachten, omgaan met stiltes. Bijzondere aandacht gaat naar de kwaliteit van besluitvormingsprocessen.

Praktisch :

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de beschikbare tijd wordt een voorstel gemaakt. De training is ervaringsgericht en op maat van de organisatie. Inspiratiebronnen zijn het socratisch gesprek, de Bohmiaanse dialoogtraditie, de communicatietheorie en Isaacs.

dialoog