Cocreatief ondernemen

cocreatief
  1. uw bedrijf is aan herstructurering toe. Dit is een gelegenheid om te herbronnen en terug stil te staan bij de vraag “waar is het ons in wezen om te doen?”
  2. u wil de kwaliteit van besluitvormingsprocessen in de organisatie verbeteren door het verder uitbouwen van participatiestructuren en het optimaliseren van de communicatie.
  3. u wil de werknemers, de leveranciers, de klanten, de buurtbewoners laten meedenken over de kwaliteit en de ontwikkelingsprocessen van de producten.
  4. u wil de werknemers niet meer enkel aanspreken op hun uitvoerende competenties maar hen ook meer stimuleren om creatief én efficiënt te zijn.

In opdracht van vzw Cocom deed Kristof Van Rossem voor SPES forum samen met handelsingenieur Willem Sas en Prof. Luk Bouckaert van de KULeuven een jaar lang onderzoek naar co-creatie in ondernemingen. Ze ontwikkelden o.a. een model en een vragenlijst  om het cocreatief vermogen van de organisatie te meten en er werd een traject van socratische gesprekken uitgezet om co-creatieve communicatie in de organisatie te initiëren of te optimaliseren.

Wilt u op basis van een diagnose advies over de optimalisatie van het cocreatief vermogen van uw organisatie, eventueel uitmondend in een trainingstraject aansluitend op de eigen behoeftes, neem contact op met Kristof@socratischgesprek.be

Het novembernummer 2009 van HRMagazine bevatte een artikel over co-creatief ondernemen. Je vindt het hier (pdf, 1,4MB)